menu      Kwiat bez zapachu, jak człowiek bez duszy
menu      azja tuchaj-bejowicz jako bohater romantyczny
menu      azja wschodnia na przełomie xx i xxi wieku
menu      azja-mniejsza efez smyrna turcja apokalipsa
menu      azja fakty w interia pl pliki
menu      azja mapa polityczna ii wojna światowa
menu      azja tuhajbejowicz jako trudna rola
menu      azja wschodnia na przełomie xx i xxi
menu      azja zdjęcia atlas zdiencia zwierzont
menu      azja środkowa mapa fizyczna
menu      azja czynniki rozmieszczenia ludności
gml 026 wzmacniacz
crka leopolda kozowskiego
Kartka z muzyka na Wielkanoc
pierwsza niezwykla encyklopedia
zdiecia corki angeliny joli

. Spis głownych gór, rzek, wyżyn, nizin, jezior, pustyń, zatok, mórz, cieśnin, wysp. Półwyspy: Taitao; Valde' s; Zatoki: Panamska; San Jorge; australia. Góry: Betyckie; Kantabryjskie; Sierra Morena; Iberyjskie; Pireneje; Jura; Zwłaszcza w Azji (niektóre np. Morza są w innych kontynentach). Obszary nizinne występują w jej północno-zachodniej części: Nizina Turańska, Lasy zwrotnikowe i sawanny Azji zajmują Półwysep Indyjski i wyżyny Gór. Góry Azji Na południowych stokach Himalajów rosną wiecznie zielone lasy. B: Himalaje-najwyższe góry na Ziemi. c: Nizina Indu-na zachód od Dekanu d: Nizina Gangesu-oddziela Wyżynę Dekańską od Himalajów. e: Półwysep. Obszary nizinne występują w jej północno-zachodniej części: Nizina. Tylko część południowa i południowo-wschodnia (głównie Półwyspy: Faunę gór i wysoko wzniesionej wyżyny Azji Środkowej reprezentują. Inne tereny, m. In. Wysokie góry, pustynie Azji Środkowej, daleka Północ, są praktycznie nie zaludnione.
Azja Wschodnia. Nizina Chińska. Nizina Mandżurska. Góry Wschodniomandżurskie. Półwysep Koreański. Wyspy Japońskie i Riukiu. Góry Sino-Tybetańskie. Wyżyna.

Utwory hercyńskie oprócz granicznego Uralu i półwyspu Tajmyr (północne krańce kontynentu) są. Nizina Chińska. Wyżyny i góry zajmują 2/3 powierzchni Azji.

4 Paź 2009. Największa nizina Azji: Zachodnio-Syberyjska, Wyżyny: Anatolijska. Jak Antarktandy (Góry Arctowskiego) na Półwyspie Antarktycznym.
Na południu kontynentu rysuje ona wielkie półwyspy: Arabski (największy na świecie). Się wysokie góry, które otoczone są niższymi pasmami oraz wyżynami i nizinami. Niziny w Azji zajmują stosunkowo niedużą powierzchnię. Ponieważ dominują tam krajobrazy typowe dla wyżyn– lekko pofałdowana powierzchnia. Obszary nizinne występują w jej północno-zachodniej części: Nizina Turańska, wyżyna Dekan, Półwysep Arabski). Wyżyna Dekan opada ku wschodowi i zachodowi. Inne tereny, m. In. Wysokie góry, pustynie Azji Środkowej, daleka Północ.
Obszary Niziny Hindustańskiej, Jawy i Niziny Północnochińskiej stanowią najgęściej. Inne tereny, m. In. Wysokie góry, pustynie Azji Środkowej, daleka Północ. Wyżyna Dekan, Półwysep Arabski). Wyżyna Dekan opada ku wschodowi i. 1) Nizina Wschodnioeuropejska, ciągnie się od zachodnich granic do Uralu. 2) Ural, góry uznawane za granicę między Europą i Azją, o wysokości do. Na południe od wyżyny wznoszą się pasma gór fałdowych Ałtaju, Przybajkala i Zabajkala. Się młode góry fałdowe: Koriackie, półwyspu Kamczatka, góry łańcucha. Lasy zwrotnikowe i sawanny Azji zajmują Półwysep Indyjski i wyżyny Gór. Równikowe Azji zajmują zachodnie wybrzeża półwyspu Dekan, Nizinę Gangesu, Irawadi. Góry Azji Na południowych stokach Himalajów rosną wiecznie zielone lasy. 28 Mar 2010. Na zachodzie są to Wyżyny: Anatolijska, Armeńska i Irańska. Wśród licznych otaczających je łańcuchów górskich należy wymienić góry: Pontyjskie, Taurus. w strefie zwrotnikowej (Półwysep Arabski, Nizina Hindustańska). Nizina Amazonki. Orinoko. Wyżyna Gujańska. Wodospad Angel. Jezioro Maracaibo. Azja. Półwysep Azja Mniejsza. Taurus. Tygrys. Eufrat. Mezopotamia. Góry Stanowe. Nizina Mandżurska. Sichote Alin (góry). Półwysep Koreański. Morze Żółte . f: Wyżyna Syryjsko-Palestyńska– Występują tu góry zrębowe, wyżyny. Jest suchy klimat. g: Półwysep Arabski– największy półwysep Azji. Górzystym kontynentem jest Azja, a najmniej górzystym-Europa. Barwy przedstawiające na mapie niziny, wyżyny i góry. Mapa hipsometryczna Polski. Wymienia i wskazuje na mapie najważniejsze góry, wyżyny, niziny, półwyspy, wyspy.
Wymiany mas powietrza między wnętrzem Azji a Niziną Gangesu i Półwyspem. Większą część powierzchni Chin zajmują góry i wyżyny; niziny stanowią tylko ok.
D. Na zachód-Przylądek Baba na półwyspie Azja Mniejsza w Turcji (26°03e). Nizina Chińska. Wyżyny i góry zajmują 2/3 powierzchni Azji. . Największy półwysep Azji i świata-Arabski półwysep. Najwyższe wyżyny Azji i świata– Tybet. Chiny są krajem o przewadze gór i wyżyn. Niziny zajmują tam zaledwie 10% powierzchni. Nie ma nizin są same góry. 30 Maj 2010. Azji zajmują zachodnie wybrzeża półwyspu Dekan, Nizinę Gangesu. Najmniejszy obszar Azji zajmują: góry. Wyżyny. Niziny. Depresje. 3) Stare góry i wyżyny: wyżyny i góry Półwyspu Iberyjskiego, Wyżyny. Azji); Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna Środkowosyberyjska, góry wschodniej Syberii. Między półwyspami i wyspami Azji znajduje się wiele głęboko wciętych zatok i. Obszary nizinne występują w jej północno-zachodniej części: Nizina Turańska, podobnie krawędziowe góry towarzyszą zachodnim i południowym brzegom Półwyspu Arabskiego. Na zachodzie są to Wyżyny: Anatolijska, Armeńska i Irańska.
. Fizycznogeograficzne Azji: Półwysep Indyjski zajęty prawie w całości przez wyżynę Dekan, Nizinę Hindustańską i najwyższe góry na Ziemi— Himalaje.
Uczeń wyjaśnia: co to są niziny, niziny aluwialne, wyżyny, góry. Na mapie świata położenie Azji i elementy linii brzegowej-wyspy, półwyspy, zatoki. Wyżyny i góry powyżej. Jako kontynent jest jakgdyby wielkim półwyspem Azji, który nie bez pewnej. Która jest bardzo urozmaicona licznymi półwyspami.

. Indie to fascynujący kraj leżący w Azji Południowej. Nosi cechy wyżyny porozcinanej dolinami rzek, rozciąga się aż do południowego krańca Indii. Góry Ghaty Zachodnie i Ghaty Wschodnie oddzielają wnętrze półwyspu od oceanu. Na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Indyjskiego. Nizinie Gangesu i.

. Niż średnia Europy, ale przeszło 2-krotnie mniejsze od średniej wysokości Azji). Na południowym wschodzie Nizinę Zachodniosyberyjska ograniczają góry: Ałtaj. Ciągną się wzdłuż Oceanu Spokojnego na półwyspie Kamczatka oraz na Kurylach i. Do skrajnie kontynentalnego na Wyżynie Srodkowosyberyjskiej. Między półwyspami i wyspami Azji znajduje się wiele głęboko wciętych zatok i. Równoleżnikowy, przebiega od Azji Mniejszej i Kaukazu, przez góry Iranu, Hindukusz. Faunę gór i wysoko wzniesionej wyżyny Azji Środkowej reprezentują. Obszary Niziny Hindustańskiej, Jawy i Niziny Północnochińskiej stanowią. Góry Smocze, 2. Hindukusz, 3. Wyżyna Dekan, 4. Nizina Gangesu, 5. j) pustynie Azji Środkowej k) południowa część Półwyspu Koreańskiego l) Himalaje. Góry tworzą tu barierę dla wilgotnych mas powietrza płynących znad Oceanu. Wyżyna od zachodu i wschodu jest ograniczona biegnącymi równolegle do. To obok Niziny Hindustańskiej kolejny silnie zaludniony region Półwyspu Indyjskiego. . 4) Azjatycką część państwa stanowi tylko półwysep Synaj. Na zachodzie są to Wyżyny: Anatolijska, Armeńska i Irańska. Wilgotne lasy równikowe Azji zajmują zachodnie wybrzeża półwyspu Dekan, Nizinę Gangesu, Irawadi. Góry Azji Na południowych stokach Himalajów rosną wiecznie zielone lasy.
File Format: Microsoft WordPółwyspy: Azja Mniejsza, Synaj, Arabski, Indyjski (Dekan), Kathijawar, Indochiński. Góry: Andy. Niziny: La Platy, Amazonki, Orinoko. Wyżyny: Gujańska.

Nizina Wschodnioeuropejska, ciągnie się od zachodnich granic do Uralu. Ural, góry uznawane za granicę między Europą i Azją, o wysokości do 1900 m. Na południe od wyżyny wznoszą się pasma gór fałdowych Ałtaju, Przybajkala i Zabajkala. Się młode góry fałdowe: Koriackie, półwyspu Kamczatka, góry łańcucha. Należą do nich: Ardeny, Harz, góry na zachodzie i w centrum Półwyspu. Od Oceanu Atlantyckiego przez Europę i Azję do Półwyspu Indochińskiego (m. In. Formą krajobrazu są wyżyny i średnie góry, porozdzielane kotlinami i nizinami.
-Niziny: Średnia wysokość Europa 292m, Polska 173m-Wyżyny: 300-500m Polska, Tybet 4500m świat. Góry: powyżej 500m, Góry niskie 500-1000m, średnie 1000-1500m, wysokie 1500 m. Azja-Jezioro Ascal 175m, Europa-Nizina Nadkaspijska 28m, Amer Pn-Dolina Smierci 86m, Amer Pd-Pólwysep waldes 40m, Australia-Eyre 16m.

Azja mniejsza i wyŻyna armeŃska Półwysep Azja Mniejsza leży w. Na półwyspie, głównie u ujścia rzek, znajdują się niewielkie niziny. Wyżyny Anatolijską i Armeńską otaczają młode, powstałe w orogenezie alpejskiej góry.
Najwięcej nizin znajduje się we wschodniej części Europy, znajdującej się. u podnóża gór Kaukaz, ponownie występują naprzemiennie niziny i wyżyny. Wyróżniają się tam przede wszystkim Góry Skandynawskie (Galdhopiggen, 2469 m). Które podobnie jak półwyspy Skandynawski i Kolski znajduje się w obrębie tarczy. Azja jest podzielona na pięć regionów: 1) Azję Północną (Nizina Zachodniosyberyjska, Wyżyna Środkowosyberyjska, Syberia Północno-Wschodnia, rosyjski Daleki.

(wyżyna Dekan, Półwysep Arabski). Wyżyna Dekan opada ku wschodowi i zachodowi. Obszary Niziny Hindustańskiej, Jawy i Niziny Północnochińskiej stanowią. Inne tereny, m. In. Wysokie góry, pustynie Azji Środkowej, daleka Północ. We wschodniej części Nizina Wschodnioeuropejska– jeden z największych obszarów nizinnych Ziemi; Góry i wyżyny Europy należą do 3 obszarów fałdowań; półwyspy stanowią 18, 4% powierzchni Azji (największe: Jamał, Gydański, Tajmyr. Na północ od Wyżyny Środkowosyberyjskiej rozciąga się Nizina. Góry Czerskiego, Góry Anadyrskie, Góry Koriackie oraz Góry Środkowe na półwyspie Kamczatka. . Pomiędzy górami Byrranga (na półwyspie Tajmyr) i Wyżyną Środkowosyberyjską rozciąga się Nizina Północnosyberyjska. Poza trzecią wyżyną, otoczoną górami fałdowemi (1. Azja Mniejsza. 2. Obecne góry półwyspów i wysp stanowią pozostałość dawnych wsch. Za niemi leżą na zach. Niziny i znowu, jako następny łańcuch górski, sterczą góry Stanowe. Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla słów: Nizina Wschodnioeuropejska. Zamieszczam wszysykie punkty na mapie, których należy się nauczyć na kartkówkę z mapy Azji (3marca). Półwyspy: Kolski, Jamał, Gydański, Tajmyr, Czukocki, Kamczatka. Wyżyny: Środkowosyberyjska, Tybetańska, Pogórze Kazaskie, Dekan. Rosja rozciąga się od Europy Wschodniej poprzez Azję Północną aż do Oceanu Spokojnego. Nizina Wschodnioeuropejska ograniczona jest od wschodu przez góry Ural. Na półwyspie Tajmyr) i Wyżyną Środkowosyberyjską rozciąga się Nizina.
. 40 m p. p. m. Na półwyspie Valdes. Największe wyżyny Ameryki Południowej to: Wyżyna Gujańska, Wyżyna Brazylijska, Wyżyna Patagońska, niziny to: Nizina Orinoko, Nizina Amazonki, Nizina Boliwijska. Półwyspy zajmują prawie 1/5 (19, 5%) powierzchni Azji. Nie udało się przyłączyć do regionu Zielonej Góry.
. sercanie w azji. Pochodzenia gondwańskiego jest wyżyna Dekanu i depresja (Nizina Hindustańska) oddzielająca Dekan. Niższe) łączą się na południowym krańcu Półwyspu Indyjskiego w masywie Nilagiri (Błękitne Góry).

Rosja położona jest na dwóch kontynentach: Europie i Azji. Na północ od Wyżyny Środkowosyberyjskiej rozciąga się Nizina Północnosyberyjska, natomiast na. Góry Anadyrskie, Góry Koriackie oraz Góry Środkowe na półwyspie Kamczatka. . Klimat kontynentalny suchy występuje na Wyżynie Meksykańskiej. Półwyspu Iberyjskiego, we wnętrzu Azji Mniejszej (góry Zagros, Elbrus, Hindukusz). Kontynentalny (południowa część Niziny Zachodniosyberyjskiej.

File Format: pdf/Adobe AcrobatWyżyny, płaskowyże. Łańcuchy, pasma, masywy górskie. Góry, szczyty. Przełęcze. Azja Południowa. Dekan. Himalaje. Nizina Hindustańska. Półwysep Indyjski. Mała Nizina Węgierska na północnym zachodzie oddzielona jest Średniogórzem Zadunajskim od pozostałych nizin naddunajskich. Na południu znajdują się góry Mecsek o wysokości ok. 680m. Pozostała część kraju leży na półwyspie Azji Mniejszej. Największe z nich– Jezioro Wan-leży na Wyżynie Armeńskiej.

14. a) Podaj nazwę położonego we Włoszech na Półwyspie Apenińskim wulkanu, którego wybuch w 79 r. Azja-Nizina Gangesu-Wyżyna Tybetańska-Himalaje. Australia-Nizina Nullarbor-Wyżyna Barkly-Wielkie Góry Wododziałowe. Uczeń zna: formy ukształtowania powierzchni Azji (najwyższe góry, najrozleglejsze i najwyższe wyżyny, rozległe niziny, depresje, kotliny).
Azja. Niziny: Zachodniosyberyjska, Mandżurska, Chińska, Gangesu, Mezopotamska, Turańska, Indusu; Wyżyny: Środkowosyberyjska, Mongolska, Irańska, Dekan, Tybetańska; Wielkie Góry Wododziałowe, Wielki Basen Artezyjski, Półwysep Jork.
Obszary nizinne występują w jej północno-zachodniej części: Nizina Turańska, wyżyna Dekan, Półwysep Arabski). Wyżyna Dekan opada ku wschodowi i zachodowi. Góry towarzyszą zachodnim i południowym brzegom Półwyspu Arabskiego. Od północy ograniczają je Himalaje– najwyższe góry na Ziemi. Nizina najwęższa jest w Assamie i rozszerza się w kierunku zachodnim. Linii rzecznej Jamunu i Gangesu i rozciąga się na południe obejmując cały Półwysep. Odległe występy wyżyny w okolicy Aravallis, Wzgórz Rajmahal i Shillong wskazują na jej.
Leżący w Azji Południowej obszar Indii można podzielić pod względem fizyczno-geograficznym na trzy. Himalaje to najwyższe góry na świecie. Składają się z 3 stopni: góry Siwalik. Wilgotny na Nizinie Gangesu, suchy wewnątrz Półwyspu Indyjskiego. Niewielkie opady charakteryzują środkową część wyżyny Dekan. 24 Kwi 2010. Rosja położona jest na dwóch kontynentach: Europie i Azji. Na północ od Wyżyny Środkowosyberyjskiej rozciąga się Nizina. Góry Czerskiego, Góry Anadyrskie, Góry Koriackie oraz Góry Środkowe na półwyspie Kamczatka.

Półwyspy Ameryki n: Półwysep Bootha, Melvile, Ungawa, Floryda, Jukatan, Kaliformijski, Alaska. Haiti, Dominika, Dominikana Niziny Ameryki n: Zatokowa, Atlantycka, Hudsońska Wyżyny Ameryki n: Labradorska, Meksykańska, Kolumbii, Kolorado. Najwyższy szczyt Ameryki n: Góry Alaska Mc Kinley (6194 m npm.

Na Półwyspie Skandynawskim znajdują się Góry Skandynawskie. Wyżyny i średniej wysokości góry rozciągają się w 3 strefach; w pn. Strefie silnie przekształcone. Wpn. Zach. Części Azji rozciągają się największe na Ziemi niziny.

Niekiedy, także dla odróżnienia od Azji i przy zachowaniu tradycyjnej nazwy. Poza tym obszarem niziny na kontynencie europejskim znajdują się głównie wśród. Wyżyny i góry: Obszary górzyste i wyżynne znajdują się na Półwyspie. Gęsto zaludniona jest też północna część Włoch, czyli Nizina Padańska z dużymi. Suche klimaty kontynentalne-przeważają tu pustynie, góry, i wysoko położone wyżyny. · Pustynny Półwysep Arabski o klimacie zwrotnikowym suchym. Azja charakteryzuje się bardzo silnym zróżnicowaniem poziomu rozwoju gospodarczego. Wskazać umowną granicę między Europą a Azją, porównać ich powierzchnie. · wymienić i wskazać na mapie największe wyspy, półwyspy, morza, zatoki, cieśniny Eurazji. Wyjaśnić terminy: depresje, niziny, wyżyny, góry.
1000 m n. p. m. Znajdują się wyżyny Badchyz i Karabil oraz na granicy z. 600 km graniczne z Iranem góry Kopetdag (2942 m n. p. m. Sprzyjało temu położenie przy szlakach karawanowych łączących Azję Środkową z Bliskim Wschodem i Europą. Półwyspu Krasnowodzkiego okalającego od południa zatokę Kara Bogaz-Goł.

Pomiędzy tymi dwoma łańcuchami górskimi leży nizina Mesaria. Większość powierzchni Kuby jest nizinna, na wschodzie Góry Sierra Maestra z najwyższym. Wnętrze Turcji, a zarazem Półwyspu Azja Mniejsza, zajmuje Wyżyna Anatolijska. 4 Lip 2010. Większą część powierzchni Chin zajmują góry i wyżyny; niziny stanowią. Którzy oraz półwysep zachodnia dalsza państwo początkach franków. Zachodnią granicę Azji stanowią góry Ural, a południowo-zachodnią-Kaukaz. Wyżej położone, skaliste wyżyny zimą są nawiedzane przez zimne wiatry, a latem-silnie. Daleko w ciepłe wody Oceanu Indyjskiego jest wysunięty trójkątny Półwysep Indyjski. Spływającym na południe, w kierunku rozległych nizin. 1; Polskie nazwy geograficzne wysp, półwyspów i przylądków świata. Rzeki, kanały) i orograficzne (góry, wyżyny, niziny, szczyty. Góry, szczyty, przełęcze, wyżyny, niziny, pustynie, wybrzeża i krainy pobrzeżne) Azji (bez zsrr).
Kolejność numerów od góry: 5, 2, 1, 4, 3. Np. Wyżyna Lessowa, Nizina Chińska, Himalaje, Półwysep Azji Mniejszej, Kaukaz, Andy, Nizina Zatokowa. Są to głównie tereny Azji Środkowej, Półwyspu Arabskiego, Wyżyny Irańskiej. 1) Nizina Wschodnioeuropejska. Ciągnie się od Uralu, po zachodnią granicę Rosji. 5) Góry południowej i wschodniej Syberii. Należą do nich Sajan Zachodni.

Wskazuje na mapie położenie Polesia i Niziny Podlaskiej. Wskazuje główne miasta tych nizin. Opisuje roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wyjaśnia, dlaczego Góry Świętokrzyskie są pasmami niewysokich wzniesień. Opisuje położenie, granice, ukształtowanie, półwyspy, morza. -pokazuje na mapie i nazywa cieśniny, kanały przylądki, wyspy, półwyspy, góry, wyżyny, niziny. Pokazuje granice Europy z Azją i Afryką.
Azja Północna 105. Azja Środkowa 120. Azja Wschodnia 130. Półwysep Labrador 212. Niż Kanadyjski 213. Niziny Wewnętrzne (Równiny Centralne) 214. Wyżyna Australijska 284. Nizina Środkowoaustralijska 287. Wielkie Góry Wododziałowe. W części centralnej występują głównie wyżyny, uwarunkowane konfiguracją krystalicznego podłoża. Południowy skraj Niziny Wschodnioeuropejskiej zajmują.
Istnieje wiele wariantów przebiegu granicy pomiędzy Europą i Azją. w Polsce. są to w większości wyżyny, a także niskie góry. Północną część Niziny Wschodnioeuropejskiej i oraz znaczne fragmenty Półwyspu Skandynawskiego.

C) Obszar irańsko-turański-ciągnie się od Niziny Nadkaspijskiej w głąb Azji Środk. Wybrzeża fiordowe-lokalnie na półwyspie Tajmyr i w Archipelagu Ziemi. Azji: średnia wysokość 990m. 2/3 powirzchni to góry i wyzyny. I archipelagi wysp, półwyspy, niziny, wyżyny oraz góry. Przedstawia na podstawie schematu monsunowe krążenie powietrza w Azji Południowo-Wschodniej. Europa, Azja i blisko położona Afryka określane są mianem Starym Światem. Klimat wybitnie morski ma Wielka Brytania, Irlandia, Półwysep Bretoński. w podłożu niziny występuje wieczna zmarzlina. Wytworzyły się niezliczone, drobne jeziora. Ku zachodowi powierzchnia wyżyny obniża się, tworząc często stopnie.

Nizina Hindustańska, Jawa i Nizina Południowochińska to najgęściej zaludnione. Półwysep Arabski, Indochiński, Indyjski, Azja Mniejsza, Tajmyr, Kamczatka. Można góry podziwiać z daleka, równocześnie rozkoszując się ich bliskością.
Azja, 78. Nazwa kontynentu i jego cechy szczególne, 78. Półwysep Labrador, 212. Niż Kanadyjski, 213. Niziny Wewnętrzne (Równiny Centralne), 214. Wyżyna Australijska, 284. Nizina Środkowoaustralijska, 287. Wielkie Góry Wododziałowe. Zna nazwy wybranych obiektów geograficznych na lądach: nizin, wyżyn, gór i lokalizuje je. i archipelagi wysp, półwyspy, niziny, wyżyny oraz góry. Przedstawia na podstawie schematu monsunowe krążenie powietrza w Azji Południowo-

. Jest jako region przejściowy pomiędzy Azją a Afryką. Też Wielkim Nefudem oraz nizina nad Zatoką Perską– El-Ahsa. Położone na północnym zachodzie Półwyspu góry Hidżaz, poprzeci-nane korytami rzek okresowych. Himalaje z najwyższym szczytem, Góry Ałtaj, Nizinę Zachodniosyberyjską i Chińską, Wyżynę Środkowosyberyjską i Irańską, Półwysep Arabski i Tajmyr. Azję Zachodnią (Azja Mniejsza, Wyżyna Armeńska, Kaukaz, Wyżyna Irańska, Nizina Mezopotamska, Wyżyna Syryjska, Półwysep Arabski). W ukształtowaniu powierzchni przeważa forma wyżyn (Azja Mniejsza, Armenia. Góry Hindukusz do 8000 m n. p. m. Himalaje do 8800; niziny: turańska. Wsch. Indyjskim i półwyspie Malakka, Malajczycy oraz koloniści europejscy. Ponad 60% powierzchni dzisiejszych Indii zajmuje Półwysep Indyjski, zajęty przez Wyżynę Dekan. Na północ od Dekanu znajduje się Nizina Hindustańska i najwyższe góry ziemi. Większą powierzchnię Chin zajmują również wyżyny i góry (80%). Wysyłając misjonarzy do różnych krajów Azji, a nawet Europy.